australia
fantasticnew

Fantastic New Zealand 8 days

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-ชมหมู่บ้านฮ๊อบบิต-ไคร้สท์เชิร์ช
ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค-ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ 
แอร์โร่ทาวน์-ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค ทะเลสาบเทคาโป-ไคร้สท์เชิร์ช

กำหนดการเดินทาง

5 – 12, 19 -25 สิงหาคม 2558
9 -15, 23-30 กันยายน 2558

 ราคา 94,900.- บาท

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม

grandtour

Grand tour New Zealand North &South  

เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน

เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 8 วันโดยสายการบินไทย

 กำหนดการเดินทาง

8 – 16, 22 – 30 สิงหาคม 2558
5 -13, 19 -27 กันยายน 2558

 ราคา 109,900.- บาท

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม

holidaysnew

Holiday New Zealand 6 days

ไคร้สท์เชิร์ช – ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – แอร์โร่ทาวน์
ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช – ชมวาฬที่ไคคูร่า

 กำหนดการเดินทาง

8 – 13, 22 – 27 สิงหาคม 2558
10 – 15, 24 – 29 กันยายน 2558

 ราคา 72,900.- บาท

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม

northisland

New Zealand North Island 6 days THE HOBBIT TOUR

นำท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ชมฮอบบิตตัน

มูวีเซ็ดหมู่บ้านชาวฮอบิตของภาพยนตร์เรื่องดัง
“The Lord of The Rings”  และเรื่อง “The Hobbit “
ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลก

 กำหนดการเดินทาง

9 – 14, 16 – 21  กรกฎาคม 2558
6 -11,  20 – 25 สิงหาคม 2558
3 -8, 17 – 22  กันยายน 2558

 ราคาเริ่มต้น 59,900.- บาท

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม

romanticsouth

Romantic South Island Tour 7 Days

ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – วานาก้า
ฟ๊อกกลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

 กำหนดการเดินทาง 

9 -15 กรกฎาคม 2558, 
29 กรกฎาคม –  4 สิงหาคม 2558
11 – 17, 25 – 31 สิงหาคม 2558
12 – 18 , 24 -30 กันยายน 2558

 ราคาเริ่มต้น 85,900.- บาท

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Telephone Number (required)

Subject

Your Message

Back to Top