Small Group Floklore (Fron)
เจาะลึกวัฒนธรรมพื้นเมืองสาธารณรัฐเชคและเที่ยวเวียนนา 9 วัน 6 คืน
รายการสุดพิเศษ กรุ๊ปเล็ก 4-6 ท่าน เท่านั้น‼‼
เยี่ยมชมมรดกโลก 9 แห่งในสาธารณรัฐเชคและออสเตรีย
โอกาสพิเศษสุด คนขับรถและนำทัวร์เชี่ยวชาญเส้นทางและพูดภาษาไทย สนุกสนานนนนนเสมือนเดินทางกับเพื่อนรู้ใจหรือสมาชิกในครอบครัว เดินทางอย่างสบายโดยรถปรับอากาศ ไม่ต้องนั่งรถนาน
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง เส้นทางใหม่ไม่ซ้ำใครในดินแดน unseen ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปสัมผัส มีเวลาถ่ายรูปที่ระลึกอย่างสบายๆ ไม่รีบเร่ง
สนุกสนานกับการขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวพาโนรามาไกลถึงเยอรมันและโปแลนด์
ชมทัศนียภาพและธรรมชาติที่งดงามติดอันดับโลก ทุ่งดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีงดงามในฤดูใบไม้ร่วง สัมผัสใกล้ชิดวิถีชีวิตชาวเชคผู้อารีในหมู่บ้านที่สวยงามราวหมู่บ้านตุ๊กตา รับประทานอาหารแบบบาร์บีคิว พร้อมอาหารพื้นเมือง
ชมแหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ชั้นดี
มีเวลาช้อปปิ้งจุใจในเอ้าท์เล็ตที่รวมแบรนด์เนมไว้ด้วยกันถึงกว่า 400 แบรนด์
กำหนดการเดินทาง : 05-13 เมษายน 62 

download-pdf-icon

ราคาเริ่มต้น
SIC Floklore (Front)
เจาะลึกวัฒนธรรมพื้นเมืองสาธารณรัฐเชคและเที่ยวเวียนนา 8 วัน 5 คืน

 

เยี่ยมชมมรดกโลก 6 แห่งในสาธารณรัฐเชคและออสเตรีย
เดินทางอย่างสบายใจในรถปรับอากาศ ไม่ต้องนั่งรถนาน มีเวลาถ่ายรูปที่ระลึกอย่างสบายๆไม่รีบเร่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง เส้นทางใหม่ไม่ซ้ำใครในดินแดน unseen ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เคยสัมผัส
สนุกสนานกับการขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวพาโนรามาไกลถึงเยอรมันและโปแลนด์
ชมทัศนียภาพและธรรมชาติที่งดงามติดอันดับโลก ทุ่งดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีงดงามในฤดูใบไม้ร่วง
สัมผัสใกล้ชิดวิถีชีวิตชาวเชคในหมู่บ้านที่สวยงามราวหมู่บ้านตุ๊กตา ร่วมรับประทานอาหารแบบบาร์บีคิว พร้อมอาหารพื้นเมือง homemade และชมแหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ชั้นดี
มีเวลาช้อปปิ้งจุใจในเอ้าท์เล็ตที่รวมแบรนด์เนมไว้ด้วยกันถึงกว่า 400 แบรนด์
 

 

กำหนดการเดินทาง : 13-20 เม.ย.62 / 27 เม.ย. – 4 พ.ค.62 / 8-15 มิ.ย.62 / 29 มิ.ย. – 6 ก.ค.62 / 10-17 ส.ค.62

download-pdf-icon

ราคาเริ่มต้น
SIC Castles & Garden (Front)
เที่ยวปราสาทชวนฝันในสาธารณรัฐเชค 9 วัน 6 คืน

 

เต็มอิ่มกับการชมมรดกโลก 9 แห่งใน ออสเตรีย และสาธารณรัฐเชคในทริปเดียว
เดินทางอย่างสบายในรถปรับอากาศ ไม่ต้องนั่งรถนาน มีเวลาสัมผัสเยี่ยมชมแต่ละสถานที่พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกอย่างสบายๆไม่รีบเร่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง เส้นทางใหม่ไม่ซ้ำใคร
ถ่ายภาพที่ระลึกหน้าแหล่งสถาปัตยกรรมโบราณอลังการ
ล่องเรือชมปราสาทท่ามกลางทัศนียภาพและธรรมชาติที่งดงาม ประสบการณ์ประทับใจในดินแดน unseen ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปสัมผัส
มีเวลาช้อปปิ้งจุใจในเอ้าท์เล็ตที่รวมแบรนด์เนมไว้ด้วยกันถึงกว่า 400 แบรนด์

 

 

 

 
 

กำหนดการเดินทาง : 13-21 เม.ย.62 / 27 เม.ย. – 5 พ.ค.62 / 8-16 มิ.ย.62 / 29 มิ.ย. – 7 ก.ค.62 / 10-18 ส.ค.62

download-pdf-icon

ราคาเริ่มต้น
Private Group Castles & Gardens A..
เที่ยวปราสาทชวนฝันสาธารณรัฐเชคและและมรดกโลกเยอรมันนี 9วัน 6คืน
พิเศษ เฉพาะกรุ๊ปเล็ก 4-6 ท่าน เท่านั้น‼️‼️
เต็มอิ่มกับการชมมรดกโลก 10 แห่งใน ออสเตรีย สาธารณรัฐเชคและเยอรมันนีในทริปเดียว
โอกาสพิเศษสุด คนขับรถและนำทัวร์เชี่ยวชาญเส้นทางและพูดภาษาไทย สนุกสนานเหมือนเดินทางกับเพื่อนรู้ใจหรือสมาชิกในครอบครัว 
ไม่ต้องนั่งรถนาน มีเวลาสัมผัสเยี่ยมชมแต่ละสถานที่พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกอย่างสบายๆไม่รีบเร่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง เส้นทางใหม่ไม่ซ้ำใคร
ถ่ายภาพที่ระลึกหน้าแหล่งสถาปัตยกรรมโบราณอลังการ
ล่องเรือชมปราสาทท่ามกลางทัศนียภาพและธรรมชาติที่งดงาม ประสบการณ์ประทับใจในดินแดน unseen ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปสัมผัส
มีเวลาช็อปปิ้งจุใจในเอ้าท์เล็ตที่รวมแบรนด์เนมไว้ด้วยกันถึงกว่า 700 แบรนด์

 

 

กำหนดการเดินทาง : 09-17 สิงหาคม 2562

download-pdf-icon

ราคาเริ่มต้น
Private Group Moravia A..
UNSEEN โมราเวีย สาธารณรัฐเชค 9 วัน 6 คืน
พิเศษ เฉพาะกรุ๊ปเล็ก 4-6 ท่านเท่านั้น‼‼
เต็มอิ่มกับการชมมรดกโลก 6 แห่ง ในออสเตรีย สาธารณรัฐเชคและเยอรมันนีในทริปเดียว
โอกาสพิเศษสุด คนขับรถและนำทัวร์เชี่ยวชาญเส้นทางและพูดภาษาไทย สนุกสนานเสมือนเดินทางกับเพื่อนรู้ใจหรือสมาชิกในครอบครัว
ไม่ต้องนั่งรถนาน มีเวลาสัมผัสเยี่ยมชมแต่ละสถานที่ พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกอย่างสบายๆ ไม่รีบเร่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง เส้นทางใหม่ ไม่ซ้ำใคร
ชมปราสาทท่ามกลางทัศนียภาพและธรรมชาติที่งดงาม สถานที่ถ่ายภาพยนต์ฮอลลีวู้ด ถ่ายภาพที่ระลึกหน้าแหล่งสถาปัตยกรรมโบราณอลังการ
ชมโรงกลั่นเบียร์ชื่อก้องโลกพิลสเนอร์อูร์เคล สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องเบียร์และเทคนิคต่างๆในการหมักบ่มเบียร์
ประสบการณืประทับใจในดินแดน unseen ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปสัมผัส
มีเวลาช้อปปิ้งจุใจในเอ้าท์เล็ตที่รวมแบรนด์เนมหรูไว้ถึงกว่า 700 แบรนด์
กำหนดการเดินทาง : 18-27 ตุลาคม 2562

download-pdf-icon

ราคาเริ่มต้น
Private Group Winter Wonderland A..
ดินแดนในฝันคริสต์มาส 3 ประเทศ พร้อมกิจกรรมหิมะแสนสนุก 10 วัน 7 คืน
พิเศษ เฉพาะกรุ๊ปเล็ก 4-6 ท่าน เท่านั้น‼‼
ชมมรดกโลก 6 แห่ง ในออสเตรีย สาธารณรัฐเชคและเยอรมันนีในทริปเดียว
เพลิดเพลินกับการเดินชมตลาดคริสต์มาสที่งดงามที่สุดในโลกในออสเตรียและสาธารณรัฐเชค เยี่ยมชมหมู่บ้านงดงามราวหมู่บ้านในเทพนิยายที่ประดับประดาไฟระยิบระยับ
สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวท่ามกลางหิมะ นั่งสโนว์โมบิล เล่นเลื่อนหิมะ ฯลฯ
ตื่นตากับเมืองมรดกโลกที่มีปราสาทโบราณสูงเสียดฟ้าในบรรยากาศชวนฝัน
โอกาสพิเศษสุด คนขับรถและนำทัวร์เชี่ยวชาญเส้นทางและพูดภาษาไทย สนุกสนานเสมือนเดินทางกับเพื่อนรู้ใจหรือสมาชิกในครอบครัว
ไม่ต้องนั่งรถนาน มีเวลาสัมผัสเยี่ยมชมแต่ละสถานที่พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกอย่างสบายๆ ไม่รีบเร่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง เส้นทางใหม่ไม่ซ้ำใคร

 

 

กำหนดการเดินทาง : 07-16 ธันวาคม 2562

download-pdf-icon

ราคาเริ่มต้น
Private Group Winter Wonderland A..
เที่ยวดินแดนในฝันช่วงคริสต์มาส พร้อมกิจกรรมเล่นหิมะแสนสนุก 10 วัน 7 คืน
ชมมรดกโลก 6 แห่ง ในออสเตรียและสาธารณรัฐเชคในทริปเดียว
เพลิดเพลินกับการเดินชมตลาดคริสต์มาสที่งดงามที่สุดในโลกในออสเตรียและสาธารณรัฐ เยี่ยมชมหมู่บ้านงดงามราวหมู่บ้านในเทพนิยายที่ประดับประดาไฟระยิบระยับท่ามกลางหิมะ
สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว นั่งสโนว์โมบิล เล่นเลื่อนหิมะ ฯลฯ
ตื่นตากับเมืองมรดกโลกที่มีปราสาทโบราณสูงเสียดฟ้าในบรรยากาศชวนฝัน
โอกาสพิเศษสุด คนขับรถและนำทัวร์เชี่ยวชาญเส้นทางและพูดภาษาไทย สนุกสนานเสมือนเดินทางกับเพื่อนรู้ใจหรือสมาชิกในครอบครัว
ไม่ต้องรั่งรถนาน มีเวลาสัมผัสเยี่ยมชมแต่ละสถานที่พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกอย่างสบายๆไม่รีบเร่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง เส้นทางใหม่ไม่ซ้ำใคร
กำหนดการเดินทาง : 8 พ.ย. – 7 ธ.ค.62 / 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.62 / 4-13 ธ.ค.62 / 5-14 ธ.ค.62 / 6-15 ธ.ค.62 / 11-20 ธ.ค.62 / 12-21 ธ.ค.62 / 13-22 ธ.ค.62 / 18-27 ธ.ค.62 / 19-28 ธ.ค.62 / 20-29 ธ.ค.62

download-pdf-icon

ราคาเริ่มต้น

Back to Top